Konga Mâleri > Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Vi ska arbeta med att ständigt förbättra våra produkter och processer i nära samarbete med våra kunder, leverantörer och övriga intressenter för att därigenom nå ökat kundvärde och ökad kundtillfredsställelse på långsiktig basis.

För att uppnå kvalitetsmål och kundkrav ska vi:

 • Verka för en hög leveransprecision både från leverantör och till kund.
 • Strukturerat följa upp våra leverantörer.
 • Utbilda vår personal och kompetenssäkra processerna.
 • ”Rätt från mig” ska genomsyra verksamheten.
 • Sätta mål och ta fram handlingsplaner för att proaktivt förbättra processerna.
 • Ständigt förbättra vår prestation och använda standardiserade arbetssätt.

Miljöpolicy

Våra processer påverkar miljön lokalt och globalt. För att minimera vår miljöpåverkan ska vi framförallt sänka energiförbrukningen och verka för att hålla nere transporterna. Vi ska även hålla rent och snyggt i vår verksamhet och i dess närområde.

För att nå våra mål ska vi:

 • Ständigt förbättra våra processer och metoder.
 • Utbilda vår personal och arbeta aktivt för att minska felaktig hantering.
 • Arbeta aktivt med mål och handlingsplaner för att minska våra föroreningar. Identifierade miljöaspekter ska ligga till grund.
 • Identifiera, kommunicera och hantera miljörisker i vår verksamhet.
 • Arbeta aktivt med tillbud och olyckor.

Vi ska bedriva vår verksamhet enligt gällande miljölagstiftning, föreskrifter och övriga miljökrav. Vi ska möta, och i den mån vi har möjlighet, överträffa våra intressenters förväntningar och krav.

Certifieringar

 • IATF 16949  |  PDF
 • ISO 9001
 • ISO 14001